Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Phúc An

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsphucan@edu.viettel.vn